Tomtene

Vi har flere flotte tomter til salgs

Tomtene
 

Båthavna

Båthavna
 

Hyttefeltet fra sjøen

Hyttefeltet fra sjøen

Tomtene

tomteoversikt uthevet

Tomtepriser

 • Tomt nr 05 kr 399.000,- SOLGT
 • Tomt nr 07 kr 359.000,- SOLGT
 • Tomt nr 11 kr 359.000,- SOLGT
 • Tomt nr 18 kr 399.000,- SOLGT
 • Tomt nr 19 kr 399.000,- SOLGT
 • Tomt nr 20 kr 399.000,- SOLGT
 • Tomt nr 21 kr 399.000,-
 • Tomt nr 22 kr 399.000,-
 • Tomt nr 23 kr 399.000,-
 • Tomt nr 25 kr 399.000,- SOLGT
 • Tomt nr 30 kr 359.000,- SOLGT
 • Tomt nr 31 kr 449.000,- SOLGT
 • Tomt nr 34 kr 399.000,- SOLGT
 • Tomt nr 40 kr 399.000,- SOLGT

Tomtestørrelser:

Ca 800 - 1200 m2

Byggeplikt:

Ingen byggeplikt. Tomtekjøper bestemmer selv når det skal bygges og hvem som bygger. For 2 av tomtene følger plikt til kjøp av båtplass ( kommer i tillegg til kjøpesum).

Vannforsyning:

Kvalvåg Vassverk. Stikkledninger for tilkobling er/blir lagt inn til, evt umiddelbar nærhet til hver tomt. Tilknytningsavgiften til vannverket er pt kr 25.000,- inkl mva.

Strømforsyning:

Strømkabler er/blir lagt inn til, evt i umiddelbar nærhet til hver tomt. Anleggsbidrag for strømtilknytning er kr 19.000,- inkl mva.

Oppmålingsgebyrer:

Oppmålingsgebyr/målebrev er pt ca kr 9.000,-.

Naust- og båtplasser:

Det er regulert plass til 24 naust i båthavn. Nausttomtene er ferdig planerte og klar til bygging. Klokkarbukta Utvikling administrerer salg av nausttomtene. Pris nausttomt kr 100.000,-. Det er også mulighet for kjøp av båtplass i marina. Salg av båtplasser administreres av Klokkarbukta Båtlag v/ Erlend Furu 92617613.

Dokumenter til nedlastning

Publiseringsløsning fra IDLmedia AS